2 centra, 1 mise: Tým v Ostravě a Olomouci se stará o vaše zdraví

Obě naše centra FETMED se od svého otevření soustředí na perfektní prenatální diagnostiku – vyšetřování plodu po celou dobu těhotenství. Za ta léta jsme si ale uvědomili, že chceme klientům dopřát komplexní péči, aby měli vše ideálně pod jednou střechou.

Jsme centrum s několika službami

A tak k nám dnes chodí ženy nejen na ultrazvukové vyšetření a genetiku, ale najdou u nás i klasickou gynekologickou ambulanci, psychologické poradenství a dětskou kardiologii.

Naše ultrazvuková diagnostika je na špičkové úrovni. Jako jedni z mála používáme úžasnou metodu OSCAR (one-stop-clinic for assessment of risk). Díky OSCAR metodě lze udělat hned několik různých těhotenských vyšetření, na jejich základě stanovit diagnózu i navrhnout optimální řešení – to vše během jedné návštěvy v jednom dni. Nemusíte tak přijít na jednotlivá vyšetření v různých dnech a hlavně se nemusíte stresovat celé týdny při čekání, výsledky znáte hned.

Provádíme screening v 1. trimestru – toto důležité vyšetřední dokáže odhalit různé vyvojové vady orgánu a rizika na chromozonálních a genetických vad jako je například Downův syndrom. 

Dále nabízíme screening ve 2. trimestru – umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad, také zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 (Downův syndrom), který byl vypočítaný při screeningu v I. trimestru.

V našich centrech vám nabízíme také zjištění rizika preeklampsie (zvýšeného tlaku matky během těhotenství) a růstových restrikcí (stavu, kdy je plod příliš malý v důsledku nějakého patologického procesu) už v 1. trimestru.

Další vyšetření, která naše centra FETMED nabízejí, najdete s podrobnými informacemi na stránkách jednotlivých služeb.

Klienti jsou u nás plnohodnotní partneři – srozumitelně s vámi probereme výsledky vyšetření a další postup volíme na základě společného rozhodnutí.

Jak se zrodilo FETMED

Zakladatelkou a garantkou centra je doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D., průkopnice prvotrimestriálního screenigu v ČR. Jde o metodu velmi přesné prenatální diagnostiky anglického profesora Kyprose Nicolaidese. Je držitelkou nejvyššího ocenění Mezinárodní společnosti pro gynekologii a porodnictví (FIGO). Obdržela Pamětní medajili od Rektora univerzity Palackého za přínos pro vybudování špičkového pracoviště olomoucké lékařské fakulty a fakultní nemocnice. Kromě toho školí a jako jedna z pouhých dvou  lékařů v ČR je držitelkou Diplomu od Fetal Medical Foundation v Londýně (světové organizace zastřešující prvotrimestrální screening a fetální medicínu), s níž navíc úzce spolupracuje.

Fetmed
„Medicína je obor, kde mohu pomáhat ostatním lidem, Není to pro mě profese, ale poslání. Jako mamince, babičce i jako ženě je mi fetální medícína velmi blízká a považuji ultrazvukové vyšetření za medicínský zázrak. Je naplňující sledovat emoce nastávajících rodičů, když vidí poprvé své miminko na obrazovce.“

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.


Těšíme se i na vás. Ať už v Ostravě nebo Olomouci...

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4