Naším cílem je poskytovat klientům odbornou a profesionální péči

N

ZKUŠENÍ LÉKAŘI

Jsme tým lékařů s mnohaletými zkušenostmi. Ty promítáme do péče o všechny naše klienty.

N

PROFESIONÁLNÍ PÉČE

Využíváme nejmodernější lékařské přístupy a technologie a vše s vámi otevřeně konzultujeme.
N

DVĚ CENTRA

Snažíme se vám být co nejblíže. Proto působíme již na dvou centrech – v Olomouci a v Ostravě.

N

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Díky profesionálnímu personálu a nejmodernějšímu zázemí jsme vám schopni poskytnout kompletní péči.
N

PROVEDEME VÁS

Preferujeme lidský přístup a vše vám vysvětlíme. Těhotenství už pro vás nebude záhadou.
N

JASNÉ PODMÍNKY

Domluvíme se na jasném harmonogramu návštěv i služeb.

Naše služby

Ultrazvukové vyšetření

Pomocí ultrazvukového vyšetření sledujeme vývoj plodu již od 6. týdne těhotenství. Díky kombinaci nejmodernějších přístrojů a našemu odbornému týmu, jsme schopni monitorovat Vaše těhotenství na té nejvyšší úrovni. 

Invazivní vyšetření

K invazivním vyšetřením většinou přistupujeme na základě pozitivního screeningového testu a ojediněle při jiných indikacích, jako je například výskyt genetického nebo dědičného chromozomálního onemocnění v rodině a podobně.  

Neinvazivní prenatální testování

Ve spolupráci s prestižními laboratořemi provádíme také neinvazivní testování, pomocí kterého jsme schopni i v našem zázemí odhalit různé genetické vady, trisomie apod. Naše profesní zaměření nám umožňuje zvolit pro Vás ten nejvhodnější přístup.  

Genetická konzultace

Naše genetické centrum slouží k určení míry rizika genetického onemocnění u plodu, stanovení případné diagnózy genetického onemocnění u plodu nebo u narozeného jedince a navrhnutí dalšího postupu. Genetická konzultace je indikována u široké skupiny jedinců.  

Ambulantní gynekologie

Nabízíme komplexní ambulantní péči s návazností na lůžková zařízení a specializované ambulance. Disponujeme nejnovějšími technologiemi a týmem zkušených lékařů. Preferujeme konzervativní postup a maximální soukromí a komfort pro pacientky. 

Psychologické poradenství

Nabízíme pomoc ženám, které podstupují IVF, vyrovnávají se s prenatální ztrátou nebo zažívají psychické trauma spojené s těhotenstvím a s porodem. Cílem je najít u pacientky potenciál k řešení obtíží, nabýt vnitřní energii a smysl života.

Vyšetření srdce plodu FECHO

Provádíme jedno z nejdůležitějších ultrazvukových vyšetření v těhotenství. Vrozené srdeční vady patří k nejčastějším vrozeným vývojovým vadám a jejich přítomnost nás může upozornit na komplexnější postižení plodu.

Miminko, jsi v pořádku?

Naše genetické centrum slouží k určení míry rizika genetického onemocnění u plodu, stanovení případné diagnózy genetického onemocnění u plodu nebo u narozeného jedince a navrhnutí dalšího postupu. Genetická konzultace je indikována u široké skupiny jedinců.  

Kalkulačka těhotenství

První den vaší poslední menstruace
Please, Enter all values correctly.
Ultrazvukové vyšetření v 6. - 10. týdnu

Zjišťuje se uložení embrya v děloze, určení četnosti těhotenství, srdeční aktivita a stáří plodu.

Více informací o vyšetření


Odběr krve v 9 . - 10. týdnu

V případě zájmu pacientky lze provést odběr krve v 9.-10. týdnu pro screening I. trimestru.

Více informací o odběru krve


Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství

Ultrazvukové vyšetření plodu ve 11. až 13. týdnu stanovení rizika:

  • Downova syndromu
  • Preeklampsie
  • Růstová restrikace

Pacientka nemusí být nalačno, partner/manžel u vyšetření je samozřejmostí

Více informací o screeningu


Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

Slouží k podrobnému posouzení jednotlivých orgánů + FECHO ve 20. týdnu těhotenství

Více informací o podrobném hodnocení


Prenatální péče o těhotenství s rizikem rozvoje růstové restrikce plodu a preeklampsie

Screening preeklampsie II. trimestru a růstové restrikce patří mezi nové možnosti, které je možné provézt na základě požadavku pacientky, pokud nebyl proveden screening I. trimestru.

Více informací o prenatální péči


Pokud je screeningem stanoveno zvýšené riziko vzniku růstové restrikce plodu, je těhotná zvána na další specializovaná ultrazvuková vyšetření ve 20., 28., 32. a 36. týdnu těhotenství. Sledují se biometrické parametry, dle kterých se vypočítává váhový odhad plodu, dále sledujeme množství plodové vody a měří se i základní průtokové parametry v děložní, pupečníkové a střední mozkové tepně a ve spojce mezi pupečníkovou a dolní dutou žílou (ductus venosus).


Je doporučeno užívání Anopyrinu 100 mg tbl. 1x denně již od I. trimestru do 34. týdne těhotenství, protože jeho užívání může snížit riziko těchto těhotenských komplikací až o 50 %.


Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství

UZ vyšetření zaměřené na růst plodu a funkci placenty ve 35. - 36. týdnu má zásadní význam v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu nejsou rozpoznáno.

Více informací o screeningu


Růstová restrikce plodu je stav, kdy váhový odhad stanovený na základě ultrazvukového vyšetření neodpovídá gestačnímu stáří plodu. Nejčastěji se jako hranice udává odhadovaná hmotnost pod 10.centil pro dané gestační stáří plodu. Podle doby vzniku ji lze rozdělit na časně vznikající formu, která se objevuje před 32.-34. týdnem a pozdní formu, která se vyvíjí až po 34. týdnu těhotenství. Růstová restrikce se vyskytuje přibližně u 4-7 % narozených dětí. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu.


Důležité je zejména optimální prenatální péče a včasné načasování porodu.


Naším cílem je Vaše spokojenost

Napište nám, zavolejte, nebo si rovnou domluvte schůzku

Ostrava

+420 773 190 249

Olomouc

+420 605 825 780

Napište nám, zavolejte, nebo si rovnou domluvte schůzku

Ostrava: +420 773 190 249

Olomouc: +420 605 825 780

Náš tým

Vzdělávání

Vedle lékařské praxe je pro nás důležité neustálé a kvalitní vzdělávání. Iniciujeme a účastníme se seminářů, konferencí a školení s českými a celosvětově uznávanými odborníky.
Zajímají nás nejnovější poznatky a trendy v oboru, které se snažíme srozumitelnou formou předat i našim pacientkám.

NašÍm cílem je Vaše spokojenost

Napište nám, zavolejte k nám nebo si rovnou domluvte schůzku

Centrum Ostrava

Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava
+420 773 190 249
ostrava@fetmed.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00

Centrum Olomouc

Horní Lán 1200/13
779 00 Olomouc
+420 605 825 780
olomouc@fetmed.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00