doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.

specialistka fetální medicíny

Něco o mně

Po absolvování studia medicíny získala v zahraničí specializaci v oboru Gynekologie a porodnictví. Ve stejném oboru pak složila v ČR atestaci 1. stupně, specializovanou způsobilost a následně i atestaci v oboru Lékařská genetika. Absolvovala řadu zahraničních stáží se zaměřením zejména na prenatální diagnostiku vrozených vad plodů. Je držitelkou mnoha certifikátů k této problematice. Dlouhodobě udržuje spolupráci s Fetal Medicine Foudation a prof. Nikolaidesem. Významně se zasadila o zavedení kombinovaného screeningu I. trimestru v ČR. Od roku 2010 je docentkou oboru Lékařská genetika. Dosud publikuje, její práce byla oceněna nejvyšším celosvětovým vyznamenáním pro ženy v gynekologii a také rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Zasloužila se o rozvoj prenatální diagnostiky ve FN Olomouc a v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kde je vedoucím centra. Od roku 2011 vede centrum FETMED.


zpět na stránku O nás

Modul: Náš tým