MUDr. Marek Godava, Ph.D.

lékařský genetik

Něco o mně

Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupil jako lékař a postgraduální student na Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny. Souběžně získal odborné zkušenosti na Dětské klinice FN Olomouc, později i na Novorozeneckém oddělení Porodnicko-gynekologické kliniky. Úspěšně absolvoval pediatrický kmen, atestaci z lékařské genetiky a postgraduální studium v oboru Lékařská genetika. Podílel se na výuce mediků, výzkumu genetických příčin alergií, astmatu a parkinsonizmu. Věnuje se laboratorní diagnostice genetických onemocnění, profesně pak zejména prenatální diagnostice vrozených vad a dědičným chorobám sluchu a zraku.


zpět na stránku O nás

Modul: Náš tým