Vyšetření srdce plodu – FECHO

Vyšetření srdce plodu (fetální echokardiografie – FECHO) je jedním z nejdůležitějších ultrazvukových vyšetření v těhotenství – protože vrozené srdeční vady patří k nejčastějším vrozeným vývojovým vadám. Navíc jejich přítomnost může upozornit na komplexnější postižení plodu (genetické nebo chromozomální syndromy). Proto vám ho v našem centru FETMED v Ostravě i Olomouci nabízíme. 

Kdy je správný čas na FECHO?

Ideální období k provedení detailního vyšetření srdce je mezi 20. a 23. týdnem těhotenství. Pokud při vyšetření srdce nalezneme odchylku nebo podezření na poruchu vývoje srdce, indikujeme konziliární specializované vyšetření ke stanovení definitivní diagnózy. Toto vyšetření provádí zkušený dětský kardiolog.


Riziko srdeční vady u plodu je zvýšené v případě výskytu srdeční vady u blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci), chronického onemocnění matky (cukrovka, lupus, fenylketonurie…), akutního onemocnění matky v raném těhotenství (některé infekce, horečky), požití některých léků. Podrobné vyšetření je též namístě při zjištění jiné vrozené vývojové vady u plodu, nepravidelného srdečního rytmu nebo při podezření na chromozomální nebo genetickou vadu u plodu.


VYŠETŘENÍ V CENTRU FETMED