MUDr. Lubomír Dubrava

dětský kardiolog

Něco o mně

Hned po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupil jako lékař na dětské oddělení a získal atestaci z pediatrie. Později složil atestaci z dětské kardiologie a neonatologie, kterým se věnuje dosud. Dlouhodobě pracuje ve FN Olomouc na Novorozeneckém oddělení (jako vedoucí lékař JIRP). Od roku 2002 se věnuje fetální echokardiografii, od roku 2016 je instruktorem resuscitace novorozence (European Resuscitation Council).


zpět na stránku O nás

Modul: Náš tým