Ceník

V centrech neakceptujeme platební karty. 

prohlédněte si naše služby

Ceník


ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ

Ultrazvukové vyšetření v 6.- 10. týdnu těhotenství nad rámec vyšetření hrazených z nemocničního pojištění500 Kč *
Kombinovaný screening v I. trimestru (11.–14. týden) včetně screeningu preeklampsie1 600 Kč *
Screeningové vyšetření plodu ve II. trimestru (20.–22. týden)1 500 Kč *
Ultrazvukové vyšetření srdce plodu dětským kardiologem (FECHO)800 Kč *
Ultrazvukové vyšetření plodu ve III. trimestru (28.–32.týden)1 000 Kč *
Ultrazvukové vyšetření růstu plodu a funkce placenty ve III. trimestru (36.–37.týdnu)1 000 Kč *
Samostatné určení pohlaví na žádost (zdarma při vyšetření)200 Kč *

Pro vyšetření více plodů (vícečetná těhotenství) je účtován příplatek 50%

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádankyNEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ TESTOVÁNÍ (NIPT)

TRISOMY test: (testování přítomnosti trizomie 21., 18. a 13. chromozomu)9 600 Kč *
TRISOMY test XY: vyšetření chromozomů 21, 18, 13, X a Y9 900 Kč *
TRISOMY test +: vyšetření chromozomů 21, 18, 13, X a Y a vybraných
mikrodelečních syndromů
12 900 Kč *

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádankyADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Objednávejte, prosím, před začátkem vyšetření

2D foto plodu černobílé100 Kč *
2D foto plodu černobílé vysoká kvalita200 Kč *
3D foto plodu barevné vysoká kvalita300 Kč *
Nahrávka 2D UZ na flash disk (flash disk je v ceně)400 Kč *
3D/4D ultrazvuk UZ (nahrání na flash disk 10 min., 2–3 fotky, flash disk je v ceně)1 000 Kč *

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádanky
INVAZIVNÍ ODBĚR

CVS (odběr choriových klků placenty)2 000 Kč **
Amniocentéza (odběr plodové vody)2 000 Kč **

Pro vyšetření více plodů (vícečetná těhotenství) je účtován příplatek 50%

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádanky
GENETICKÁ VYŠETŘENÍ – LÉKAŘSKÁ A LABORATORNÍ GENETIKA

Genetická konzultace
Klinicko-genetické konzultace hodnocení rizika vrozených chromozomálních aberací a NTD500 Kč
Klinicko-genetické konzultace neuzavřené klinické diagnózy1 500 Kč
Klinicko-genetické konzultace stanovením klinické diagnózy2 500 Kč
Laboratorní vyšetření

(účtovány u nepojištěných pacientek a při vyšetření bez žádanky od ošetřujícího gynekologa /genetika)

Biochemický screening Downova syndromu PAPP-A a ß hCG1 000 Kč **
Standardní vyšetření chromozomů ze vzorku plodové vody8 000 Kč **
Standardní vyšetření chromozomů z klků placenty8 000 Kč **
Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomu 21 (Downův syndrom) metodou QF PCR3 000 Kč **
Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomu 21, 18, 13 (Downův, Edwardsův, Pataův syndrom)3 500 Kč **
Pro vyšetření více plodů (vícečetná těhotenství) je účtován příplatek 50% kromě biochemického screeningu
FV Leiden + FII protrombin1 240 Kč
Trombofilní mutace – faktor V Leiden R506Q800 Kč
Trombofilní mutace – Prothrombin G220210A800 Kč
Celiakální sprue2 300 Kč
Laktózová intolerance1 900 Kč
Balíček vyšetření celiakální sprue a laktózové intolerance3 900 Kč
Detekce cystické fibrózy (36 mutací + Tn/TGn IVS8)4 100 Kč
Stanovení karyotypu z periferní krve5 000 Kč
Spinální muskulární atrofie – stanovení počtu kopií v genech SMN1 a SMN2 metodou MLPA2 900 Kč
Vyšetření mikrodelecí chromozomu Y (AZF oblasti)2 900 Kč
Spinální muskulární atrofie (SMA – delece genu SMN1)2 500 Kč
Hluchota (nesyndromální) – DFNB12 900 Kč
Connexin 26 (35delG GJB2)1 200 Kč
CAH a polymorfismy FSHR

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádanky
GYNEKOLOGIE

Nitroděložní tělíska včetně zavedení
IUD nehormonální klasické (Cu)1 300 Kč *
Jaydess5 100 Kč *
Kyleena6 200 Kč *
Levosert4 000 Kč *
Mirena6 000 Kč *

Očkování HPV (prevence rakoviny čípku děložního)
Aplikace očkovací látky150 Kč *
Cervarix1 900 Kč *
Gardasil2 200 Kč *
Gardasil 94 200 Kč *

Ultrazvuk
UZ nad rámec vyšetření hrazených z nemocničního pojištění500 Kč *

Konzultace / potvrzení / vystavení receptu
Konzultace (externí klientky) á 30 min500 Kč
PN – změna na žádost150 Kč
Vystavení potvrzení do zaměstnání (úřad práce)100 Kč
Potvrzení formuláře pro pojišťovny500 Kč

Vyšetření před interrupcí (umělé přerušení těhotenství)
Žádost + gynekologické vyšetření vč. UZ900 Kč *

Histofreezer (odstranění kondylomat)
Histofreezer (zákrok + kontrola za 2 týdny)1 200 Kč
Histofreezer (každá další kontrola)300 Kč

Gynekologické vyšetření samoplátci
Vyšetření bez cytologie1 000 Kč
Vyšetření s cytologií1 600 Kč

Prevence rakoviny čípku děložního
Cytologie standardní (2. odběr v roce na přání pacientky)400 Kč
Vyšetření cytologie metodou LBC600 Kč
Vyšetření cytologie metodou LBC včetné HPV genotypizace (vyšetření 84 typů, vč. 6, 11)1 600 Kč

Neplodnost
AMH (rezervní kapacita vaječníku)899 Kč
Hormonální profil sterilita (FSH, LH, E2, Progesteron, T, PRL, DHEA, SHBG)2 462 Kč
TSH, aTPO
Ultrazvukové vyšetření průchodnosti vejcovodů – HyCoSy metodou (cena včetně aplikačního setu)2 800 Kč
Folikulometrie500 Kč
Anti-Müllerian Hormone – laboratorní vyšetření ovariální rezervy800 Kč
HPV testace
Krevní skupina + Rh faktor
Vitamin D
Krevní obraz
Vyšetření moči
LAC

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádankyPSYCHOLOGIE

Individuální terapie nebo poradenství1 000 Kč
Krizová intervence1 000 Kč

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádanky