prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

gynekolog

Něco o mně

Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pracovala jako vyučující též fakulty a jako lékařka na Porodnicko-gynekologické klinice FN Olomouc nepřetržitě až do roku 2019. Má nejvyšší vzdělání v oboru Gynekologie a porodnictví (atestace 1. a 2. stupně). Specializuje se na léčbu neplodnosti, v roce 2007 získala specializovanou způsobilost v oboru Reprodukční medicína. V roce 2016 byla jmenována profesorkou oboru Gynekologie a porodnictví. Dosud pracuje také v Centru asistované reprodukce Fertimed. Přednáší a publikuje v odborných časopisech, je členkou odborných společností – v Česku i v zahraničí. Věnuje se oblasti kvality lékařského vzdělávání jako hodnotitel pro Národní akreditační úřad, Světovou federaci pro lékařské vzdělávání a další národní agentury.


zpět na stránku O nás

Modul: Náš tým