MUDr. Lucia Punová

lékařský genetik

Něco o mně

Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila jako lékařka na Dětské klinice FN Olomouc a po úspěšném absolvování pediatrického kmene se začala věnovat lékařské genetice. Dosud pracuje na Ústavu lékařské genetiky FN Olomouc a současně studuje v doktorském studijním programu Lékařská genetika (LF UP Olomouc) dědičné příčiny mentální retardace.


zpět na stránku O nás

Modul: Náš tým