Invazivní prenatální vyšetření

K invazivním vyšetřením většinou přistupujeme na základě pozitivního screeningového testu (viz: Screeningová vyšetření chromozomálních vad u plodu) a ojediněle při jiných indikacích – jako výskyt genetického nebo dědičného chromozomálního onemocnění v rodině. 

 

Invazivní vyšetření je v současné době jediná metoda, která může definitivně určit, zda se u plodu vyskytuje chromozomální vada. Všechna ostatní vyšetření pouze vypočítávají výši rizika výskytu chromozomální vady u plodu. Dvě nejpoužívanější metody invazivních vyšetření jsou odběr choriových klků a odběr plodové vody. Úspěšnost odběrů závisí mnohdy na zkušenostech a talentu specialisty, který tento úkon provádí. Obě metody v našem centru FETMED provádí zkušení lékaři s mnohaletou praxí – zakladatelka a garantka FETMED doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. je v ČR špičkou v této problematice. 

Jaký je v případě nálezu chromozomální nebo genetické vady u plodu postup? Následuje genetická konzultace. Během ní vám vysvětlí genetik charakter vady a prognózu pro plod. Chromozomální vadu u plodu nelze žádným způsobem vyléčit nebo změnit. Smyslem vyšetření je rodiče co nejpodrobněji informovat a umožnit jim rozhodnout o dalším osudu těhotenství. Pokud je prognóza pro plod velmi nepříznivá, lze na základě přání rodičů těhotenství ukončit z genetické indikace do 16.-17. týdne těhotenství. Rozhodnutí o osudu těhotenství vždy přísluší rodičům a my ho plně respektujeme.


VYŠETŘENÍ V CENTRU FETMED

Choriové klky jsou plodové obaly, z nichž se vyvíjí placenta. Odběr provádíme od 11. týdne těhotenství ambulantně, pod ultrazvukovou kontrolou. Po lokálním umrtvení zavedeme tenkou jehlu přes břišní a děložní stěnu do placentární tkáně. Odebereme malé množství a odebraný vzorek pošleme k cytogenetickému a molekulárně-genetickému vyšetření. Ze vzorku vyšetří laboratoř chromozomální výbavu plodu a v indikovaných případech provede cílené genetické vyšetření při podezření na určitý genetický syndrom.

Rychlost výsledku závisí na typu vyšetření, které se ze vzorku provádí. Vyloučení nejčastějších chromozomálních vad (trizomie 21, 18 a 13) se provádí metodou QF PCR – výsledek je k dispozici do 48 hodin od odběru a výsledky vám sdělíme telefonicky. Komplexní vyšetření všech chromozomů trvá 2-3 týdny a definitivní výsledek odesíláme vám i vašemu obvodnímu gynekologovi. Genové vyšetření (= vyšetření DNA) závisí na typu vyšetřovaného genu. Vyšetření jsou vždy uzavřena do 24. týdne těhotenství. Toto vyšetření je spojeno s asi 0,3–0,5% rizikem možných komplikací, které někdy mohou skončit samovolným potratem. Proto je nutné ho pečlivě zvážit ze strany lékaře i rodičů.