MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.

psycholožka

Něco o mně

Od promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pracuje jako vyučující tamtéž a jako lékařka na Porodnicko-gynekologické klinice FN Olomouc. Má nejvyšší vzdělání v oboru Gynekologie a porodnictví (atestace 1. a 2. stupně). Specializuje se na problematiku rizikové gravidity, od roku 2000 pracuje na zmíněné klinice i jako psycholog, terapeut a krizový intervent s pacientkami a jejich rodinnými příslušníky. Řeší a provází pacienty při problémech vyplývajících z jejich zdravotních komplikací v souvislosti s předčasným narozením, při onkologických onemocněních, při léčbě neplodnosti i s dalšími psychosomatickými problémy.


zpět na stránku O nás

Modul: Náš tým