Amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego) Ostrava, Olomouc - Inwazyjne badanie prenatalne Ostrava, Olomouc - Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc

polsky
english
czech

Amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego)

Odběr plodové vodyPobranie płynu owodniowego wykonuje się od 16. tygodnia ciąży, najczęściej u kobiet z podejrzeniem wystąpienia wady płodu widocznej dopiero w późniejszym etapie ciąży. Zasada przeprowadzenia badania oraz ryzyko związane z wykonaniem badania są porównywalne z biopsją trofoblastu – badanie wykonywane jest ambulatoryjnie, pod kontrolą USG. Podczas badania nakłuwa się pęcherz owodniowy igłą i pobiera się małą ilość płynu owodniowego. Pobrany materiał wysyła się do badania cytogenetycznego oraz molekularno-genetycznego. Z pobranej próbki wykonane jest badanie kariotypu (zestawu chromosomów) płodu a w szczególnych zalecanych przypadkach wykonywane jest specyficzne badanie genetyczne ukierunkowane na konkretny syndrom genetyczny.

Szybkość otrzymania wyniku zależy od rodzaju badania, które jest wykonywane. Wykluczenie wystąpienia nieprawidłowości chromosomalnych (trisomia 21, 18, 13) wykonywane jest metodą QF PCR a wynik badania jest dostępny do 48 godzin od pobrania próbki, wynik przekazywany jest telefonicznie. Kompleksowe badanie kariotypu trwa od 2 do 3 tygodni a wynik końcowy jest wysyłany do Państwa oraz do ginekologa. Oczekiwanie na wynik badania genetycznego (badanie DNA) zależy od typu badanego genu. Wszystkie badania są wykonane przed 24. tygodniem ciąży. To inwazyjne badanie obarczone jest 0,5 - 1% ryzykiem wystąpienia komplikacji, mogących w niektórych przypadkach doprowadzić do samoistnego poronienia. Dlatego decyzję o podjęciu badania należy rozważyć zarówno z punktu widzenia lekarza jak i rodziców.

FETMED s.r.o. - fetmed@seznam.cz

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780

Linki    Webdesign STUDIO VIRTUALIS