Cennik - Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc

polsky
english
czech

Cennik

BADANIE USG

Badanie USG w 6.- 10. tygodniu 400 Kč
Przesiewowe badanie USG w kierunku zespołu Downa w 11. - 14. tygodniu 1 400 Kč
Przesiewowe badanie w kierunku wad wrodzonych w 18.- 23. tygodniu 1 300 Kč
Echokardiografia serca płodu 500 Kč
Badanie USG w 30. - 32. tygodniu 1 000 Kč
Przesiewowe badanie w kierunku wad wrodzonych oraz
Echokardiografia serca płodu
1 300 Kč
Określenie płci dziecka na prośbę pacjentki (w cenie badania ultrasonograficznego) 200 Kč
***Badanie kilku płodów (ciąża mnoga) pobierana jest dodatkowa opłata 50 %..

 

INWAZYJNE BADANIA PRENATALNE

Biopsja trofoblastu (pobranie fragmentu kosmówki) 1 400 Kč
Amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego) 1 200 Kč
***Cena jest taka sama w przypadku ciąży pojedynczej i mnogiej

 

BADANIE LABORATORYJNE

(opłata pobierana od pacjentów bez ubezpieczenia lub w przypadku braku skierowania od ginekologa/genetyka)

Biochemiczne badanie przesiewowe w kierunku zespołu Downa 500 Kč
Standardowe badanie chromosomów z płynu owodniowego 5 500 Kč
Standardowe badanie chromosomów z fragmentu kosmówki 6 500 Kč
Szybka diagnostyka trisomii chromosomu 21 (zespół Downa)
metodą QF PCR

2 500 Kč

Szybka diagnostyka trisomii chromosomów 21, 13, 18
(zespół Downa, zespół Pataua, zespół Edwardsa oraz płeć) metodą QF PCR
3 000 Kč
Określenie płci dziecka z jednostki płodowo-łożyskowej (w szczególnych przypadkach) 2 000 Kč
***W przypadku badania kilku płodów (ciąża mnoga) pobierana jest dodatkowa opłata 50%
(oprócz biochemicznego badania przesiewowego).

 

KONSULTACJA GENETYCZNA

Konsultacja kliniczno-genetyczna obejmująca ocenę ryzyka wystąpienia wrodzonych
aberracji chromosomalnych oraz NTD
400 Kč
Konsultacja kliniczno-genetyczna otwartego ropoznania klinicznego 1 500 Kč
Konsultacja kliniczno-genetyczna ze sformułowaniem rozpoznania klinicznego 2 500 Kč

 

KONSULTACJE PSYCHOLGICZNE

Systematyczna psychoterapia rodzinna 400 Kč
Specyficzna interwencja psychologiczna 300 Kč
Interwencja kryzysowa 400 Kč

 

USŁUGI ADMINISTRACYJNE

Zdjęcie płodu czarno-białe 100 Kč
Zdjęcie płodu czarno-białe wysoka jakość 150 Kč
Zdjęcie płodu 3D/4D czarno-białe 150 Kč
Zdjęcie płodu 3D/4D kolor (wysoka jakość) 200 Kč
DVD nagranie (razem z płytą DVD) 600 Kč
***Prosimy o składanie zamówień przed badaniem

 

FETMED s.r.o. - fetmed@seznam.cz

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780

Linki    Webdesign STUDIO VIRTUALIS