Badanie USG w 20. - 23. tygodniu ciąży - Badanie ultrasonograficzne Ostrava, Olomouc - Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc

polsky
english
czech

20. - 23. tydzień ciąży

Badanie wykorzystywane jest do precyzyjnej oceny poszczególnych organów oraz układów u płodu. W II trymestrze, pomiędzy 20. - 23. tygodniem ciąży, badanie ultrasonograficzne płodu wykonywane jest w większej rozdzielczości, umożliwia bardzo precyzyjne obrazowanie poszczególnych organów. To najlepszy okres do wykluczenia wrodzonych wad serca, rozszczepowych wad organów, wykrycia rzadko występujących wad strukturalnych oraz do oceny markerów nieprawidłowości chromosomalnych.

Do markerów nieprawidłowości chromosomalnych możemy zaliczyć szerokość przezierności fałdu karkowego, długość kości nosowej, rozwinięcie żuchwy, odległość pomiędzy oczodołami, wygląd palców na kończynach górnych oraz ich ruchliwość, rozmiar miedniczek nerkowych, długość długich kości oraz stopy, anatomię serca, obecność wad rozszczepowych ściany brzusznej, kręgosłupa itd.

Podczas badania szczegółowo oceniana jest podstawowa anatomia ciała. Oceniany jest rozwój centralnego układu nerwowego, szkieletu, serca, płuc, układu pokarmowego oraz moczowego, kończyn, genitaliów, żył pępowinowych itd.

Zazwyczaj wykorzystywana jest technologia 3D/4D obrazowania płodu, która jest bardzo przydatna do wykrywania rozszczepowych wad oraz obrazowania ruchu płodu.

Kolejne działania zależą od charakteru oraz wagi wykrytej wrodzonej wady rozwojowej. W niektórych wypadkach wskazane jest dodatkowe, bardziej szczegółowe badanie (np. rezonans magnetyczny), często wykonuje się szczegółowe badanie ultrasonograficzne w celu ocenienia odstępstwa od prawidłowego rozwoju. Wykrycie wady może być wskazaniem do wykonania inwazyjnego badania, badania krwi kobiety ciężarnej lub obu partnerów. Kierunek dalszych działań jest konsultowany z kobietą ciężarną oraz partnerem.

FETMED s.r.o. - fetmed@seznam.cz

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780

Linki    Webdesign STUDIO VIRTUALIS