Badania przesiewowe w I trymestrze/ OSCAR Olomouc, Ostrava - Badanie ultrasonograficzne Ostrava, Olomouc - Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc Ishraq Dhaifalah - Centrum Medycyny Prenatalnej i Genetyki Medycznej Ostrava, Olomouc

polsky
english
czech

Badania przesiewowe w I trymestrze - OSCAR (one stop clinic) - 11. - 13. tydzień ciąży

Badanie ultrasonograficzne wykonane pomiędzy 11. a 13+6. tygodniem ciąży umożliwia przeprowadzenie najefektywniejszego kombinowanego badania przesiewowego w pierwszym trymestrze (zob. również 1.6. Przesiewowe badania w kierunku nieprawidłowości chromosomalnych u płodu). Celem badania jest wskazanie ryzyka wystąpienia zaburzeń chromosomalnych u płodu oraz wykrycie niektórych wrodzonych wad rozwojowych. Do najczęściej notowanych zespołów klinicznych, związanych z nieprawidłowościami chromosomalnymi, należą zespół Downa (trisomia 21), następnie zespół Edwardsa (trisomia 18) oraz zespół Pataua (trisomia 13). Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 przypadek na 800 kobiet ciężarnych, zespoły Edwardsa i Pataua notowane są znacznie rzadziej. Ryzyko jest niższe u młodszych kobiet ciężarnych, natomiast wraz z wiekiem wyraźnie wzrasta.

Badanie obejmuje pobranie krwi matki oraz wykonanie szczegółowego badania ultrasonograficznego płodu. Następnie wskaźnik ryzyka jest obliczany za pomocą wyrafinowanego programu komputerowego. Wynik jest zazwyczaj dostępny już w dniu badania.

OSCAR (one stop clinic)

Badanie przesiewowe w pierwszym trymestrze przeprowadzone w trybie OSCAR umożliwia uzyskanie wyników w ciągu kilku godzin. Badanie w trybie OSCAR obejmuje analizę krwi kobiety w ciąży, badanie USG płodu oraz integrację uzyskanych wyników w programie komputerowym w celu wyznaczenia indywidualnego ryzyka pojawienia się poważnych wrodzonych wad rozwojowych płodu dla każdej z badanych pacjentek. Podczas jednej wizyty na podstawie wyników badania ocenimy czy ryzyko urodzenia upośledzonego potomka jest podwyższone lub czy jest w granicach normy. W przypadku pozytywnego wyniku badania, jeszcze tego samego dnia, po szczegółowym zapoznaniu pacjentki z zaistniałą sytuacją oraz po wyrażeniu zgody przez pacjentkę, możemy zaproponować jedno z inwazyjnych badań, tzn. pobranie fragmentu kosmówki lub amniopunkcję.

Stosując następującą procedurę, w bardzo krótkim czasie możemy zbadać stan zdrowia płodu. Wykorzystanie nowoczesnych metod badań, metody FISH lub PCR, umożliwia uzyskanie finalnych wyników w ciągu dwóch aż trzech dni.

Do szczegółowego badania USG wykorzystywany jest najwyższej klasy sprzęt, umożliwiający jak najlepsze obrazowanie płodu. Badanie przesiewowe pozwala na precyzyjną ocenę anatomii płodu, dokładne zbadanie aparatu ruchowego, układu nerwowego, układu trawiennego, serca, układu moczowego, łożyska oraz płynu owodniowego. Następnie badane są markery wad genetycznych. Najważniejszym markerem jest szerokość przezierności fałdu karkowego (NT). Dokonujemy pomiaru zgodnie z międzynarodowymi standardami w ściśle określonych warunkach pomiaru dokładnych granic tej struktury.

Normalna wartość szerokości przezierności fałdu karkowego obniża ryzyko możliwości wystąpienia chromosomalnej i wrodzonej wady serca u płodu. Jeżeli jednak wartość NT jest podwyższona, wskazane jest wykonanie dodatkowego badania. Wykonywane jest badanie obecności i pomiar kości nosowej (NB), które aż trzykrotnie obniża ryzyko wystąpienia nieprawidłowości chromosomalnych, badanie obecności przepływu wstecznego przez zastawkę trójdzielną serca (TR), badanie przepływu w przewodzie żylnym (ductus versus, DV) oraz wyznaczany jest kąt czołowo-szczękowy (FMF).

Jedną z nowości jest badanie przezierności wewnątrzczaszkowej, struktury w pniu mózgowym, której badanie pomaga pośrednio wykluczyć rozszczepowe wady kręgosłupa już w okresie I trymestru.

Badanie jest zwykle wykonywane przy pomocy ultrasonograficznej głowicy brzusznej, głowica dopochwowa wykorzystywana jest tylko w przypadku słabej wizualizacji. Zaletą badania jest możliwość wykorzystania technologii 3D obrazowania (tzw. obrazowanie wielopłaszczyznowe), która umożliwia wykrywanie rzadziej występujących anomalii.

FETMED s.r.o. - fetmed@seznam.cz

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780

Linki    Webdesign STUDIO VIRTUALIS