Gynekologie a porodnictví

V centru FETMED nabízíme pacientkám komplexní ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví s návazností na lůžková zařízení a specializované ambulance, jako je např. centrum asistované reprodukce, urogynekologická ambulance, onkologie aj.

Naše ambulance má k dispozici nejnovější technologie – špičkový ultrazvuk s vysokým rozlišením a 4D zobrazením a kvalitní kolposkop. Postarají se o vás lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru, dlouholetou praxí, zkušenostmi z ambulance i gynekologicko–porodnického oddělení. Tým FETMEDu se neustále vzdělává a v péči o pacientky aplikuje poslední poznatky medicíny.

Naším cílem je individuální přístup ke každé pacientce a snaha nabídnout více řešení, jsou-li možná. Preferujeme konzervativní postup a maximální soukromí pro pacientky. Pro jejich komfort používáme jednorázové nástroje (např. co nejmenší jednorázová zrcátka, sukně) aby vyšetření bylo co nejméně nepříjemné.

Snažíme se srozumitelně sdělit maximum informací, aby pacientka rozuměla postupu a našemu doporučení. Usilujeme o maximální dodržování objednacích časů.

Registrační formulář

Služby ordinace

Gynekologie

Preventivní prohlídky

Primárním cílem pravidelného preventivního vyšetření je včasný záchyt a léčba onemocnění a stavů, které mohou zhoršovat kvalitu života. Preventivní gynekologické vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění jednou ročně.

Cytologie

Cytologie je mikroskopické vyšetření buněk, setřených z povrchu děložního čípku, pochvy či zevních rodidel s cílem odhalit a včas zachytit nádorové a přednádorové změny. Cytologické vyšetření se provádí obvykle jednou za rok, v případě nejasných či abnormálních výsledků se doporučuje kontrola v kratším intervalu, obvykle za 3–6 měsíců.

Kolposkopie

Kolposkopie je vyšetřovací metoda, při níž se pomocí speciálního mikroskopu (kolposkopu) hodnotí vzhled pochvy a děložního čípku. Každá žena by měla kolposkopii podstoupit v rámci preventivní gynekologické prohlídky pravidelně alespoň jednou ročně.

Očkování proti rakovině děložního čípku způsobené lidskými papilomaviry (HPV)

Vakcíny Cervarix a Silgard jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami pro dívky od 13 – 14 let.

Vakcína Cervarix chrání proti nejčastějším typům hrHPV 16 a 18, které stojí přibližně za 70 % případů rakoviny děložního čípku.

Vakcína Silgard chrání proti 4 genotypům HPV. Kromě hrHPV 16 a 18 chrání i proti nejčastějším původcům genitálních bradavic (kondylomat), tedy proti HPV 6 a 11.

Vakcína Gardasil 9 chrání proti 7 genotypům hrHPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, které odpovídají za více než 90 % případů rakoviny děložního čípku.  Zároveň chrání i proti genotypům 6 a 11, které jsou zodpovědné za přibližně 90% případů genitálních bradavic. 

Antikoncepce

Současná antikoncepce je velice účinná. Riziko selhání záleží na konkrétní formě antikoncepční metody či na vhodné kombinaci dvou a více metod méně účinných. Ačkoliv každá jednotlivá antikoncepční metoda má svá omezení, výhody, nevýhody i rizika, obecně lze říci, že při vyloučení zdravotních rizik ještě před nasazením antikoncepční metody (což provede zpravidla předepisující lékař) její benefit v podobě ochrany před nechtěným početím mnohonásobně převyšuje nežádoucí účinky či zdravotní rizika pro pacientku. Při výběru antikoncepce by měl zohledňovat věk, zdravotní stav, přání pacientky s ohledem na přidružené faktory (kouření, obezita aj.)

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního krvácení často vznikají na úrovni ženských pohlavních orgánů (cysty vaječníků, předčasné selhání vaječníků, onemocnění dělohy). Každé nepravidelné (menstruační i mimomenstruační) krvácení je vhodné odborně posoudit a při podezření na abnormitu pečlivě vyšetřit. Nepravidelná menstruace může být projevem širokého spektra onemocnění, proto by nemělo být podceňováno. Jednou z příčin může být i syndrom polycystických ovarií.

Diagnostika a léčba zánětlivých gynekologických onemocnění

Poševní záněty (kolpitidy) jsou jedním z nejčastějších problémů, které ženy přivádí do gynekologické ordinace. I když se jedná o infekci, která neohrožuje ženu na životě přímo, nedostatečně nebo nesprávně zaléčený poševní zánět může přejít do chronického stadia a výrazně negativně ovlivnit kvalitu života ženy.

Gynekologické záněty mohou postihnout i vaječníky, vejcovody, dělohu a děložní vazy. Infekce se nejčastěji šíří vzestupně z pochvy do děložní dutiny k vejcovodům a vaječníkům, dále až na povázku pánevní a děložní vazy. Méně často se může infekce přenášet lymfatickými cestami či krví. Infekce snadněji postupuje po porodu, potratu či po instrumentálních zákrocích v děložní dutině. Gynekologické záněty postihují spíše mladé ženy v plodném věku. Při neléčení může onemocnění poměrně snadno přejít do formy chronické a způsobit trvalé zdravotní následky včetně neplodnosti.

Perimenopauzální a postmenopauzální obtíže

Perimenopauza je obdobím přechodu z plodného věku do období nižší hormonální aktivity. První vazomotorické a psychosomatické příznaky se mohou objevit již po čtyřicítce, většinou se objevují ve věku 45–50 let.

Součástí péče je i diagnostika, prevence a léčba osteoporozy.

Plánování těhotenství, poradenství a léčba neplodnosti

Provádíme poradenství při plánování těhotenství, odhalení individuálních rizik, podrobný rozbor na úrovni ženského, popř. i mužského faktoru neplodnosti. Diagnostikujeme a stanovujeme příčiny neplodnosti, úzce spolupracujeme s pracovišti podílejícími se na zjištění možných příčin neplodnosti (genetika, hematologie, endokrinologie, imunologie aj.) a dále s centry přímo se specializujícími na léčbu neplodnosti.

Porodnictví

Na základě prvního vyšetření v těhotenské poradně lékař zařadí pacientku do některé ze tří skupin rizikovosti – s rizikem malým, středním či vysokým, a od toho se pak odvíjí další prenatální péče.

Těhotné s malým rizikem

Jedná se o těhotné ženy bez rizikových faktorů, s normálními klinickými i laboratorními výsledky prekoncepčně i v průběhu těhotenství. Kontroly probíhají v intervalu 4–6 týdnů až do 36. týdne těhotenství, od 37. týdne těhotenství 1x týdně.

Těhotné se středním rizikem

Kontrolní návštěvy jsou doporučovány individuálně dle aktuálního zdravotního stavu.

Součástí prenatální péče je i screening vrozených vývojových vad plodu, který se provádí v I. trimestru (v týdnu 11+3 až 13+6), v II. trimestru (v týdnu 20+0 až 22+0) včetně vyšetření srdce plodu a také ve III. trimestru (v týdnu 30+0 až 32+0). V rámci prenatální péče zajišťujeme i neinvazivní vyšetření fetální DNA z krve matky, v případě potřeby i invazivní vyšetření z plodové vody (aminocentéza) či z biopsii choria.

Péče o ženy v šestinedělí

V případě potřeby provádíme vyšetření šestinedělek včetně poradenství.

NašÍm cílem je Vaše spokojenost

Napište nám, zavolejte k nám nebo si rovnou domluvte schůzku

Centrum Ostrava

Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava
+420 773 190 249
ostrava@fetmed.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00
Sobota a Neděle Zavřeno

Centrum Olomouc

Horní Lán 1200/13
779 00 Olomouc
+420 605 825 780
olomouc@fetmed.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00
Sobota a Neděle Zavřeno