Ultrazvuk - vyšetření srdce plodu (fetální echokardiografie – FECHO) - Ultrazvukové vyšetření Ostrava, Olomouc - Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah

polsky
english
czech

Vyšetření srdce - FECHO

Vyšetření srdce plodu (fetální echokardiografie – FECHO) je jedním z nejdůležitějších ultrazvukových vyšetření v těhotenství. Vrozené srdeční vady patří k nejčastějším vrozeným vývojovým vadám a jejich přítomnost nás může upozornit na komplexnější postižení plodu (genetické nebo chromozomální syndromy). Ideální období k provedení detailního vyšetření srdce je mezi 20. a 23. týdnem těhotenství.

V I.trimestru je vyšetření srdce velmi náročné, ale i přesto můžeme posoudit základní anatomické detaily, především tvar obou komor i síní a při ideálních podmínkách i tzv. výtokový trakt (aortu a plicnici). V oblasti trojcípé chlopně můžeme měřit průtok krve a vyloučit tzv. zpětný tok, který může signalizovat srdeční nebo chromozomální vadu plodu, stejně jako zjištěné odchylky srdeční frekvence.

Po normálním vyšetření v I. trimestru následuje standardní vyšetření v II. trimestru mezi 20. a 23. týdnem gravidity. Posuzujeme opět základní anatomii srdce, komorový systém, integritu komorového a síňového septa, výtokový trakt, dlouhou i krátkou srdeční osu, srdeční frekvenci. V případě normálního nálezu následuje běžná kontrola v III.trimestru.

Pokud je při vyšetření srdce nalezena odchylka, nebo je vyjádřeno podezření na poruchu vývoje srdce, indikujeme konziliární specializované vyšetření ke stanovení definitivní diagnózy. Toto vyšetření provádí dětský kardiolog.

Riziko srdeční vady u plodu je zvýšené v případě výskytu srdeční vady u blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci), chronického onemocnění matky (cukrovka, lupus, fenylketonurie…), akutního onemocnění matky v raném těhotenství (některé infekce, horečky), požití některých léků. Podrobné vyšetření je též namístě při zjištění jiné vrozené vývojové vady u plodu, nepravidelného srdečního rytmu nebo při podezření na chromozomální nebo genetickou vadu u plodu.

FETMED s.r.o.

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249, fetmed@seznam.cz

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780, fetmed.ol@seznam.cz

Odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS