Screening v 1. trimestru/ OSCAR) Olomouc, Ostrava - Ultrazvukové vyšetření Ostrava, Olomouc - Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah

polsky
english
czech

Screening v 1. trimestru - OSCAR (one stop clinic) - 11. - 13. týden těhotenství

Období mezi 11. až 13+6. týdnem je ideální pro provedení tzv. prvotrimestrálního kombinovaného screeningu (viz. též Screeningová vyšetření chromozomálních vad u plodu). Můžete se také setkat s termínem screening v 1. trimestru a provádíme jej jak v Olomouci tak i v Ostravě. Toto vyšetření slouží k určení výšky rizika chromozomální vady u plodu a zachycení některých vrozených vývojových vad u plodu. Nejčastější chromozomální vada je Downův syndrom (trizomie21), další relativně časté vady jsou Edwardsův syndrom (trizomie 18) a Pataův syndrom (trizomie 13). Downův syndrom se vyskytuje přibližně u jedné těhotné z 800, Edwardsův a Pataův syndrom jsou mnohem vzácnější. Riziko je menší u mladších těhotných a u starších těhotných se výrazně zvyšuje.

Vyšetření spočívá v odběru krve matky a podrobném ultrazvukovém vyšetření plodu. Riziko se pak vypočítává použitím sofistikovaného počítačového programu, a je většinou k dispozici ještě v den vyšetření.

OSCAR (one stop clinic)

Využitím prvotrimestrálního screeningu v podobě úpravy OSCAR je nabízena možnost, jak získat výsledky testování již za několik hodin. Jde o analýzu vzorku krve těhotné ženy, vyšetření plodu ultrazvukem a integraci těchto výsledků do počítačového programu, který určí individuální riziko každé vyšetřené pacientky pro nejčastější závažné vrozené vývojové vady.

Během jedné návštěvy posoudíme, zda jde o zvýšené riziko narození postiženého potomka, nebo je toto riziko v oblasti normy. V pozitivním případě téhož dne na základě podrobného vysvětlení situace a sohlas tehotně můžeme nabídnout některý z invazivních testů, kterými jsou odběr choriových klků nebo amniocentéza.

Tímto postupem si v mimořádně krátkém čase máme možnost ověřit zdravotní stav plodu využíváme nejmodernější metody vyšetření metodou FISH nebo PCR, které umožňují získat konečné výsledky do dvou až tří dní.

K detailnímu ultrazvukovému vyšetření používáme nejmodernější techniku, která poskytuje co nejlepší možnost zobrazení plodu. Při screeningovém vyšetření hodnotíme globální morfologii plodu a podrobně vyšetřujeme pohybový aparát, centrálního nervový systém, trávicí trakt, srdce, vylučovací trakt, placentu i plodovou vodu. Poté detekujeme markery genetických vad. Mezi ně patří zejména nuchální translucence (NT), neboli šíjové projasnění. Měříme ji dle mezinárodních standardů za přísných podmínek stanovení přesných hranic této struktury.

Normální hodnota nuchální translucence snižuje riziko možné chromozomální a vrozené srdeční vady plodu. Pokud je hodnota NT zvýšena, indikujeme další doplňující vyšetření. Dále vyšetřujeme nosní kost (NB), jejíž přítomnost snižuje riziko chromozomální vady až třikrát, průtok krve na trojcípé chlopni v srdci (trikuspidální regurgitace, TR), průtok krve v žilní spojce zvaný ductus versus (DV) a měříme frontomaxilární úhel (FMF).

Jako jednu z novinek vyšetřujeme také tzv. intrakraniální translucenci, což je struktura v oblasti mozkového kmene, jejíž vyšetření nám pomáhá nepřímo vyloučit rozštěpové vady páteře již v I.trimestru.

Vyšetření je prováděno nejčastěji pomocí ultrazvukové břišní sondy, pouze v případě špatné vizualizace používáme sondu vaginální. Výhodou je možnost zobrazení pomocí 3D technologie v tzv. multiplanárním zobrazení, které nám pomáhá v detekci vzácnějších anomálií.

FETMED s.r.o.

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249, fetmed@seznam.cz

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780, fetmed.ol@seznam.cz

Odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS