Miminko, jsi v pořádku? » Dědičná onemocnění v anamnéze tvých rodičů - Miminko, jsi v pořádku? - Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah

polsky
english
czech

Dědičná onemocnění v anamnéze tvých rodičů


Milí budoucí rodiče, víte, jaké neduhy trápily vaši babičku a na co zemřel pradědeček? Možná, že jste se teď pousmáli, ale informace o nemocech vašich rodičů a prarodičů vám toho mohou spoustu prozradit. Nejen o vašem současném i budoucím zdravotním stavu, ale i o zdraví vašeho budoucího děťátka. Genetická konzultace ve FETMED s.r.o. vám pomůže odhalit jeho „dědictví“.

 

Dědičné nemoci a lékařská genetika

Má nebo měl někdo z vaší rodiny vysoký tlak, depresi nebo rakovinu? Nemáme v úmyslu vás nějak strašit, nicméně je pravděpodobné, že tyto zdravotní potíže mohou později potrápit i vás. Dědičná onemocnění jsou přenášena (děděna) v rámci rodiny z rodičů na potomky. Vznikají z chybné informace, která je uložena v každé buňce těla. Lékařská (též klinická) genetika se (mimo jiné) zabývá dědičnými chorobami, vrozenými vývojovými vadami, jejich diagnostikou a prevencí. Na základě speciálních vyšetření vám můžeme potvrdit nebo vyloučit různé genetické choroby, vady, ale také blíže odhadnout rizika těchto chorob v životě vašeho děťátka. Bohužel, není v naší moci dědičné choroby a vady vyléčit. Můžeme vám však nabídnout péči, která je vhodná pro minimalizaci těchto rizik (pokud je to možné).

Genetická konzultace ve FETMED

Genetická konzultace ve FETMED vám pomůže určit míru rizika výskytu genetického onemocnění, stanovit diagnózu (u miminka v děloze nebo po narození) a navrhnout řešení dalšího postupu. Základní součástí každé genetické konzultace je získání tzv. rodinné anamnézy.

Prosíme, připravte se!

Pokud je to možné, připravte si (než k nám přijdete) co nejpřesnější informace nejen o svém zdravotním stavu, ale také stavu o svých přímých příbuzných (vašich sourozenců, rodičů, jejich sourozenců, vašich prarodičů atd.). U zemřelých členů rodiny je důležité, abyste znali příčiny úmrtívýši věku, stejně tak je výhodná znalost konkrétních diagnóz (odborných názvů), zejména pokud se jedná o diagnózy vrozených vad, genetických chorob či nádorových onemocnění. Pokud přicházíte na konzultaci v souvislosti s těhotenstvím, musíme tyto informace mít od obou budoucích rodičů. Z tohoto důvodu (potřeba rozsáhlých znalostí o stavu rodiny) je přítomnost budoucího tatínka v průběhu konzultace nutná. Na základě konzultace budeme moci přistoupit k dalšímu vyšetření (např. krevní odběr k vyšetření DNA nebo vyšetření chromozomů).

Spektrum pacientů

Našimi nejčastějšími návštěvníky jsou: budoucí rodiče, kteří přichází kvůli pozitivnímu výsledky screeningu, nastávající maminky vyššího věku, u kterých hrozí riziko vzniku určitých vrozených vad, rodičovské páry, které mají dítě s vrozenou nebo chromozomální vadou z předchozího těhotenství (nebo se v obou rodinách tyto vady vyskytují), děti, které mají s vysokou pravděpodobností genetickou chorobu (např. vrozená hluchota apod.), páry s poruchou plodnosti, které opakovaně přišly o  miminko (dva a více spontánních potratů), nebo u kterých se po roce snahy nedaří počít dítě. Genetické vyšetření je v tomto případě nedílnou součástí podrobnějšího vyšetření prováděného většinou v centrech asistované reprodukce. Odbornou pomoc nabízíme i párům s  rizikovými faktory (prekoncepční péče) např. chronická onemocnění u žen (např. cukrovka, neurologická onemocnění, kardiovaskulární či plicní choroby atd.) nebo genetická onemocnění v  rodině v případě plánování těhotenství. V těchto případech posuzujeme možná rizika postižení plodu, indikujeme případná další vyšetření a navrhujeme optimální postup.

Nádorová onemocnění

Pokud se ve vaší rodině vyskytuje stejné nádorové onemocnění (např. prsu nebo tlustého střeva), nebo pokud se toto onemocnění vyskytuje v nižším věku, než je v populaci běžné, může jít o  dědičnou predispozici k nádorovému onemocnění. V těchto případech vám pomůžeme stanovit možnou míru rizika výskytu nádoru vyšetřením DNA. Díky tomu významně zlepšíte svou prognózu (pravidelnými kontrolami nebo preventivním operačním zákrokem).

 

Ke všem našim klientům přistupujeme s pochopením a jako k plnohodnotným partnerům. Srozumitelně je seznamujeme s výsledky všech vyšetření a další postup volíme na základě společného rozhodnutí.

Vážíme si vaší důvěry a těšíme se na vaši návštěvu.

Tým FETMED.

FETMED s.r.o.

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249, fetmed@seznam.cz

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780, fetmed.ol@seznam.cz

Odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS