Odběr plodové vody Ostrava, Olomouc - Invazivní vyšetření Ostrava, Olomouc - Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah

polsky
english
czech

Odběr plodové vody

Odběr plodové vodyOdběr plodové vody se provádí od 16. týdne těhotenství, většinou u žen, u kterých je podezření na vadu plodu vysloveno v pozdější fázi těhotenství. Princip vyšetření i rizika jsou velmi podobná odběru choriových klků - ambulantně, pod ultrazvukovou kontrolou. Při tomto odběru se ale proniká do vaku plodových blan, odkud je nasáto malé množství plodové vody. Odebraný vzorek je pak odeslán k cytogenetickému a molekulárně-genetickému vyšetření. Vyšetřena je chromozomální výbava plodu a v indikovaných případech je možno provést cílené genetické vyšetření při podezření na specifický genetický syndrom.

Genové vyšetření (vyšetření DNA) závisí na typu vyšetřovaného genu. Vyšetření jsou vždy uzavřena do 24. týdne těhotenství. Toto invazivní vyšetření je spojeno s asi 0,5 - 1% rizikem možných komplikací, které mohou někdy skončit i samovolným potratem. Proto je nutné tento postup pečlivé zvážit ze strany lékaře i rodičů.

FETMED s.r.o.

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249, fetmed@seznam.cz

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780, fetmed.ol@seznam.cz

Odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS