Odběr choriových klků Ostrava, Olomouc - Invazivní vyšetření Ostrava, Olomouc - Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah Genetika Olomouc, Ostrava, Centrum fetální medicíny a genetiky Ishraq Dhaifalah

polsky
english
czech

Odběr choriových klků

Odběr choriových klkůChoriové klky jsou plodové obaly, z nichž se vyvíjí placenta. Odběr se provádí od 11. týdne těhotenství ambulantně, pod ultrazvukovou kontrolou. Po lokálním umrtvení se zavede tenká jehla přes břišní stěnu a stěnu dělohy do placentární tkáně, jejíž malá část je nasáta do injekční jehly. Odebraný vzorek je pak odeslán k cytogenetickému a molekulárně-genetickému vyšetření. Z tohoto vzorku je vyšetřena chromozomální výbava plodu a v indikovaných případech je možno provést cílené genetické vyšetření při podezření na určitý genetický syndrom.

Rychlost výsledku závisí na typu vyšetření, které se ze vzorku provádí. Vyloučení nejčastějších chromozomálních vad (trizomie 21, 18 a 13) se provádí metodou QF PCR, výsledek je k dispozici do 48h od odběru a výsledky Vám sdělíme telefonicky. Komplexní vyšetření všech chromozomů trvá 2-3 týdny a definitivní výsledek je odeslán Vám i Vašemu obvodnímu gynekologovi. Genové vyšetření (vyšetření DNA) závisí na typu vyšetřovaného genu. Vyšetření jsou vždy uzavřena do 24. týdne těhotenství . Toto invazivní vyšetření je spojeno s asi 0,5 - 1% rizikem možných komplikací, které mohou někdy skončit i samovolným potratem. Proto je nutné tento postup pečlivé zvážit ze strany lékaře i rodičů.

FETMED s.r.o.

FacebookOSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic
tel.: +420 773 190 249, fetmed@seznam.cz

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic
tel.: +420 605 825 780, fetmed.ol@seznam.cz

Odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS