Ceník

* úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

** úkony pro nepojištěné pacientky a při vyšetření bez žádanky

V centrech neakceptujeme platební karty. 

Ultrazvuková vyšetření

* Ultrazvukové vyšetření v 6.- 10. týdnu těhotenství nad rámec vyšetření hrazených z nemocničního pojištění 500 Kč
* Kombinovaný screening v I. trimestru (11.–14. týden) včetně screeningu preeklampsie 1 600 Kč
* Screeningové vyšetření plodu ve II. trimestru (20.–22. týden) 1 500 Kč
* Ultrazvukové vyšetření srdce plodu dětským kardiologem (FECHO) 800 Kč
* Ultrazvukové vyšetření plodu ve III. trimestru (28.–32.týden) 1 000 Kč
* Ultrazvukové vyšetření růstu plodu a funkce placenty ve III. trimestru (36.–37.týdnu) 1 000 Kč
* Samostatné určení pohlaví na žádost (zdarma při vyšetření) 200 Kč
Pro vyšetření více plodů (vícečetná těhotenství) je účtován příplatek 50%

 

Neinvazivní prenatální testování (NIPT)

* TRISOMY test: (testování přítomnosti trizomie 21., 18. a 13. chromozomu) 9 600 Kč
* TRISOMY test XY: vyšetření chromozomů 21, 18, 13, X a Y 9 900 Kč
* TRISOMY test +: vyšetření chromozomů 21, 18, 13, X a Y a vybraných
mikrodelečních syndromů
12 900 Kč

Administrativní služby

Objednávejte, prosím, před začátkem vyšetření

* 2D foto plodu černobílé 100 Kč
* 2D foto plodu černobílé vysoká kvalita 200 Kč
* 3D foto plodu barevné vysoká kvalita 300 Kč
* Nahrávka 2D UZ na flash disk (flash disk je v ceně) 400 Kč
* 3D/4D ultrazvuk UZ (nahrání na flash disk 10 min., 2–3 fotky, flash disk je v ceně) 1 000 Kč

 

Invazivní odběr

** CVS (odběr choriových klků placenty) 2 000 Kč
** Amniocentéza (odběr plodové vody) 2 000 Kč
   
Pro vyšetření více plodů (vícečetná těhotenství) je účtován příplatek 50%

 

Genetická vyšetření – lékařská a laboratorní genetika

 

Genetická konzultace
Klinicko-genetické konzultace hodnocení rizika vrozených chromozomálních aberací a NTD 500 Kč
Klinicko-genetické konzultace neuzavřené klinické diagnózy 1 500 Kč
Klinicko-genetické konzultace stanovením klinické diagnózy 2 500 Kč
 
Laboratorní vyšetření

(účtovány u nepojištěných pacientek a při vyšetření bez žádanky od ošetřujícího gynekologa /genetika)

** Biochemický screening Downova syndromu PAPP-A a ß hCG 1 000 Kč
** Standardní vyšetření chromozomů ze vzorku plodové vody 8 000 Kč
** Standardní vyšetření chromozomů z klků placenty 8 000 Kč
** Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomu 21 (Downův syndrom) metodou QF PCR 3 000 Kč
** Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomu 21, 18, 13 (Downův, Edwardsův, Pataův syndrom) 3 500 Kč
** Pro vyšetření více plodů (vícečetná těhotenství) je účtován příplatek 50% kromě biochemického screeningu
 
FV Leiden + FII protrombin 1 240 Kč
Trombofilní mutace – faktor V Leiden R506Q 800 Kč
Trombofilní mutace – Prothrombin G220210A 800 Kč
 
Celiakální sprue 2 300 Kč
Laktózová intolerance 1 900 Kč
Balíček vyšetření celiakální sprue a laktózové intolerance 3 900 Kč
Detekce cystické fibrózy (36 mutací + Tn/TGn IVS8) 4 100 Kč
Stanovení karyotypu z periferní krve 5 000 Kč
Spinální muskulární atrofie – stanovení počtu kopií v genech SMN1 a SMN2 metodou MLPA 2 900 Kč
Vyšetření mikrodelecí chromozomu Y (AZF oblasti) 2 900 Kč
 
Spinální muskulární atrofie (SMA – delece genu SMN1) 2 500 Kč
Hluchota (nesyndromální) – DFNB1 2 900 Kč
Connexin 26 (35delG GJB2) 1 200 Kč
CAH a polymorfismy FSHR

 

Gynekologie

 

Nitroděložní tělíska včetně zavedení
* IUD nehormonální klasické (Cu) 1 300 Kč
* Jaydess 5 100 Kč
* Kyleena 6 200 Kč
* Levosert 4 000 Kč
* Mirena 6 000 Kč

Očkování HPV (prevence rakoviny čípku děložního)
* Aplikace očkovací látky 150 Kč
* Cervarix 1 900 Kč
* Gardasil 2 200 Kč
* Gardasil 9 4 200 Kč

Ultrazvuk
** UZ nad rámec vyšetření hrazených z nemocničního pojištění 500 Kč

Konzultace / potvrzení / vystavení receptu
Konzultace (externí klientky) á 30 min 500 Kč
PN – změna na žádost 150 Kč
Vystavení potvrzení do zaměstnání (úřad práce) 100 Kč
Potvrzení formuláře pro pojišťovny 500 Kč

Vyšetření před interrupcí (umělé přerušení těhotenství)
* Žádost + gynekologické vyšetření vč. UZ 900 Kč

Histofreezer (odstranění kondylomat)
Histofreezer (zákrok + kontrola za 2 týdny) 1 200 Kč
Histofreezer (každá další kontrola) 300 Kč

Gynekologické vyšetření samoplátci
Vyšetření bez cytologie 1 000 Kč
Vyšetření s cytologií 1 600 Kč

Prevence rakoviny čípku děložního
Cytologie standardní (2. odběr v roce na přání pacientky) 400 Kč
Vyšetření cytologie metodou LBC 600 Kč
Vyšetření cytologie metodou LBC včetné HPV genotypizace (vyšetření 84 typů, vč. 6, 11) 1 600 Kč

Neplodnost
AMH (rezervní kapacita vaječníku) 899 Kč
Hormonální profil sterilita (FSH, LH, E2, Progesteron, T, PRL, DHEA, SHBG) 2 462 Kč
TSH, aTPO
Ultrazvukové vyšetření průchodnosti vejcovodů – HyCoSy metodou (cena včetně aplikačního setu) 2 800 Kč
Folikulometrie 500 Kč
Anti-Müllerian Hormone – laboratorní vyšetření ovariální rezervy 800 Kč
HPV testace
Krevní skupina + Rh faktor
Vitamin D
Krevní obraz
Vyšetření moči
LAC

 

Psychologie

Individuální terapie nebo poradenství 1 000 Kč
Krizová intervence 1 000 Kč

 

NašÍm cílem je Vaše spokojenost

Napište nám, zavolejte k nám nebo si rovnou domluvte schůzku

Centrum Ostrava

Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava
+420 773 190 249
ostrava@fetmed.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00
Sobota a Neděle Zavřeno

Centrum Olomouc

Horní Lán 1200/13
779 00 Olomouc
+420 605 825 780
olomouc@fetmed.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 17:00
Středa 9:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00
Sobota a Neděle Zavřeno