Fetální medicína a genetika Olomouc, Ostrava - Ishraq Dhaifalah - Centrum fetální medicíny a genetiky Ostrava, Olomouc Ishraq Dhaifalah - Centrum fetální medicíny a genetiky Ostrava, Olomouc

english
czech

 

Ultrazvukové
vyšetření

Invazivní
vyšetření

Genetická
konzultace

Psychologické
poradenství

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY A GENETIKY OSTRAVA A OLOMOUC

Vítejte na stránkách Centra fetální medicíny a lékařské genetiky v Ostravě - Hrabůvce a Olomouci. Obě centra, FETMED Ostrava i FETMED Olomouc jsou zaměřena na prenatální diagnostiku – vyšetřování plodů po dobu těhotenství (zejména v prvním a druhém trimestru). Taktéž v Ostravě i Olomouci poskytuje genetické konzultace jak v těhotenství, tak i u dalších skupin pacientů.

Centrum je založené doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. - průkopnicí prvotrimestrálního screeningu v České republice, držitelkou nejvyššího ocenění Mezinárodní společnosti pro gynekologii a porodnictví (FIGO), pracující v oboru fetální medicíny již přes patnáct let. Úzce spolupracuje s Fetal Medical Foundation (FMF) v Londýně, což je světová organizace zastřešující prvotrimestrální screening a fetální medicínu pod vedením prof. Kyprose Nicolaidese.

Pracoviště FETMED Ostrava i FETMED Olomouc využívá nejmodernější ultrazvukovou diagnostiku v kombinaci s biochemickým vyšetřením krevního vzorku matky. V případě vysokého rizika vývojové vady plodu nabízí možnost provedení invazivního vyšetření formou biopsie choriové tkáně nebo odběrem plodové vody k definitivní diagnostice chromozomální vady. Samozřejmostí je používání 3D/4D technologie vyšetřování.

K našim klientům přistupujeme jako k plnohodnotným partnerům – vždy je srozumitelně seznamujeme s výsledky vyšetření a další postup volíme na základě společného rozhodnutí klienta a lékaře.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Ostravě i Olomouci

 

Objednávací formulář


FETMED:

OSTRAVA - Dr. Martínka 7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Czech Republic. tel.: +420 773 190 249, fetmed@seznam.cz

OLOMOUC - Horní Lán 1200/13, 779 00 Olomouc, Czech Republic. tel.: +420 605 825 780, fetmed.ol@seznam.cz

Odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS